top of page

i Forshaga2010

Från branden 2008. FOTO: VF

Historik

Dejeträ AB startade sin verksamhet 1947 av Gustav Elfström. Det var trälist redan då som var huvudprodukten. 1968 expanderades det med nytt större hyvleri. Sedan dess har företaget utvecklats till specialist på profilerad trälist.


1980 var det ägarbyte, Kurt och Lena Byström tog över verksamheten. Idén för Dejegrunden grundlades och de startade Bodverkstaden 1982.


I april 2006 övertogs Dejeträ AB av Sven Johansson och Mikael Högström. Sven har drivit Hagens såg och hyvleri tidigare där han var tredje generationen i företaget som grundades 1917 av Svens farfar Severin Johansson. Hagens såg och hyvleri specialiserade sig i första hand på legosågning åt bönderna i bygden, men hade även hyvleri och en bygghandel. Bygghandeln flyttades med till Dejeträ AB's lokaler.


Det har även tillkommit andra förnyelser under åren på Deje trä, som pellets- och spånbalstillverkning.


Vid en brand i ferbuari 2008 förstördes lokal för pelletsproduktion, spånsilo, måleriet och lagerbyggnad. Nu finns en ny effektiv spånsilo till hyvleriet och bygghandel med "Drive In" lager.
Vi ser till helheten, från råvara till förädlad produkt.

bottom of page