top of page

Miljöarbete

Vi är miljödiplomerade sedan 2004 i den värmländska modellen, sedan 2011 enligt Svensk miljöbas.
En stor del av virket som köps in till snickeri & hyvleri är märkta enligt P.E.F.C. och leverantörer är märkta enligt ISO 14001.
Vi har genomfört en rad åtgärder för att sänka elförbrukningen, bl.a installerat en frekvensomriktare mellan hyvleri och spånsilo och ett filtersystem i hyvleriet för återledning av luft mellan spånsilo och hyvleri.
Vi har även installerat lågenergilampor/lysrör i bygghandeln, virkeslagret och hyvleriet. Vi tar vara på allt träspill till vår egen uppvärmning med flis.
Hela miljöberättelsen kan fås på begäran.

bottom of page